תביעת נזק רכוש ניתן להגיש הן כנגד חברת הביטוח במידה ויש פוליסה רלוונטית והן כנגד הגורם המזיק כאשר למשל מקור הנזק הוא באחר. דוגמא לכך היא תביעת נזק רכוש לאחר הצפה כאשר זו התרחשה בקומה מעל וגרמה לנזקים אצל הדיירים מתחת. גם תביעת נזק רכוש לאחר שריפה ניתן לחלק לפי הגורם הנתבע וניתן לתבוע את חברת הביטוח או את האחראי. בואו נבין יחד באילו מקרים ניתן לקבל פיצוי כספי ואילו תביעות נזק רכוש מגישים נגד איזה גורם.

המדריך המלא לפיצוי כספי
העברת התביעה לבית המשפט
גם כאשר בחרתם לרכוש ביטוח מבנה ותכולה אשר כולל נזקי הצפה אין משמעות הדבר שחברת הביטוח תיענה לכם ברגע האמת. לעיתים החברות דוחות את התובעים מסיבות שונות שלא בהכרח מגובות בדין או על ידי ניסיון הקטנה של הנזק באופן שאינו ראוי. במקרים שכאלה ניתן להעביר תביעת נזק רכוש לאחר הצפה לבית המשפט בסיוע של עורך דין נזקי רכוש דוגמת אלעד רייך המתמחה בתחום.

תביעת נזק רכוש המדריך המלא
תביעת נזק רכוש לאחר שריפה הגשת תביעה שלבים מומלצים להגשת תביעה
ראשית חשוב להכיר את פקודת הנזיקין סעיף 39' לפקודה קובע על מי חובת ההוכחה במקרה של נזק אש לכן במקרה של נזק אש בהתאם לפק' הנזיקין על הנתבע נטל הראיה

"בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגרם על ידי אש או עקב אש, וכי הנתבע הבעיר את האש או היה אחראי להבער האש, או שהוא תופש המקרקעין או בעל המיטלטלין שמהם יצאה האש – על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי מקורה של האש או התפשטותה, התרשלות שיחוב עליה"

לכן, במקרה של נזק שריפה רצוי מאוד לברר מי היא חברת הביטוח המבטחת את הגורם ממנו פרצה האש ופגעה ברכושכם וזאת לצורך הגשת תביעה כנגד חברת הביטוח המבטחת את המזיק כמובן, שחשוב לתבוע גם את המזיק עצמו זו "שממנו" פרצה האש.

 

שמאי רכוש הוא הגורם אליו מומלץ, לפנות על מנת להעריך את גובה הנזקים שנגרמו לרכושכם בין אם מדובר בנזק למבנה או שמדובר בנזק לתכולה המצויה במבנה.

במידת הצורך ובהתאם להיקף הנזקים ניתן אף למנות מהנדס לצורך הערכת הנזקים שנגרמו למבנה. כמובן, שגם חברת הביטוח של המזיק ככל ויש ברשותו פוליסת ביטוח תמנה שמאי או מהנדס מטעמה, ובמידה וימצאו פערים באשר לגובה הנזקים בין חו"ד ניתן יהיה להגיש תביעה באמצעות חו"ד המומחים מטעמכם בעבור הפרשים אלו.

לשם הגשת תביעת נזק רכוש לאחר שריפה יש צורך לברר מי אחראי לה. מי שחוקר את מקור השריפה יהיה לרוב שירותי הכבאות שנקראו לטיפול באירוע. למרות קביעה זו, לעיתים ימליץ עורך הדין נזקי שריפה הגשת תביעה המטפל בתיק על הזמנתו של חוקר שריפות במטרה שיברר את מוקד הנזק ויספק חוות דעת מקצועית למקור הנזקים והאחריות לגביהם.

 

חברת הביטוח ומכתב דחיה לאחר נזק שריפה לדירת מגורים או לעסק, חשוב לדעת כי גם אם פעלנו בהתאם עדיין חברת הביטוח יכולה לדחות את התביעה לפיצוי מסיבות רבות יכול מאוד להיות שסיבות אלו אינם קשורות בכם אלא קשורות ביחסים שבין חברת הביטוח לבין מבוטחה אולם, אין להרים ידיים במקרים אלו ולפנות לעורך דין נזקי שריפה, לצורך בחינת נסיבות דחיית התביעה. הרי גם עם המזיק ירצה לשלם עבור הנזקים שנגרם יהיה לו בוודאי לא פשוט לשלם סכומים שיכולים להגיע למאות אלפי שקלים ואף למיליוני שקלים. לכן, חשוב להשאיר את חברת הביטוח של המזיק "בתמונה" ולפעול ככל וניתן בהתאם לחוק ולפסיקה להשאיר את חברת הביטוח מבטחת המזיק בתמונה וזאת בעיקר מן הטעם כי ככל והתביעה תתקבל יהיה יותר פשוט להיפרע מהסכומים הנתבעים.

 

תביעת נזק רכוש לרכב לאחר תאונת דרכים
תביעת נזק רכוש לרכב מה הבסיס המשפטי?
תביעה נזק רכוש לרכב כתוצאה מתאונת דרכים הינה תביעת נזנקין לכל דבר ועניין. מידי שנה מוגשות עשרות אלפי תביעות בסוגיה זו לבתי המשפט השונים. על אילו חוקים מתבססת התביעה, ראשית אזכיר את חוק חוזה ביטוח התשמ"א 1981 בנוסף פק' הנזיקין, תקנות התעבורה ועוד. פקודת הנזנקין סעיף 35 לפקודת הנזיקין:

"עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה".

לכן בתביעת נזק רכוש לרכב אנו נידרש להוכיח כי צד ג' התרשל וכתוצה מהתרשלות זו נגרם לנו נזק לכן, בבואנו לדרוש פיצוי נידרש להוכיח את גובה הנזק וכן, התרשלותו של צד ג'.

את מי ניתן לתבוע לאחר נזק רכוש לרכב על מנת לקבל פיצוי כספי?
לאחר תאונת דרכים ניתן לתבוע את הנהג האחראי לנזק ואת חברת הביטוח שלו במידה ויש לו ביטוח צד ג. תביעת נזק רכוש לאחר תאונת דרכים אפשר להגיש גם כנגד חברת הביטוח שלכם במידה וברשותכם פוליסה מקיפה אך הדבר עשוי להעלות לכם את מחירי הפרמיה בעתיד וכבר לא תוכלו להציג מסמך העדר תביעות נקי וגמובן תאלצו לשלם השתתפות עצמית לחברות הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.

ייצוג עורך דין בתביעת נזקי רכוש לרכב האם מומלץ?
תביעת נזקי רכוש לרכב הינה תביעה אשר מוגשת בבתי המשט השונים כפי שציינתי נדרשים מהתבוע להוכיח גם את גובה הנזק וגם כי צד ג' התרשל ולכן, יש לו אחריות לתאונה כלפי הנהג שרכושו ניזוק. עורך דין נזקי רכוש לרכב בעל ניסיון יכול להיות ההבדל ביו הצלחת התיק לבין דחיית התביעה. חשוב לבדוק לפני מסירת התיק לעורך דין נזקי רכוש לרכב מה נסיונו ובכמה תיקים מסוג זה טיפל. חשוב מאוד ניסיון בליטגציה בבתי המשפט בתחום ספציפי זה ולכן, חשוב לדעת בכמה תיקים ייצג העורך דין לו נמסר התיק בתחום נזקי רכוש לרכב. בנוסף, יצוג עורך דין יעלה את הסיכוי שלכם לקבל פיצוי כספי במקרה של תביעת נזק רכוש.