פסקי דין אחרונים

פיצוי שהושג במסגרת פשרה

פיצוי שהושג ללקוחה בפשרה בתאונת דרכים בסכום של 50,000 ש"ח בגין נפילה באוטובוס