יפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי שיפה לעתיד, כלומר לתקופה עתידית שבה ייתכן שמייפה הכוח לא יוכל לקבל בעצמו החלטות ולנהל את ענייניו בסוגיות מסוימות. במסמך זה ניתן למנות מיופי כוח מסוימים שיהיו אלו שיפעלו עבורו ובשמו של מייפה הכוח בתחומי חיים שונים. לפניכם כל מה שחשוב לדעת על המסמך, תנאיו, יתרונותיו והשיקולים שנדרשים ליצירתו: 

 

ייפוי כוח מתמשך: דרך חופשית ודמוקרטית ליצור את עתידך

בשפה המשפטית, מייפה הכוח קרוי "הממנה" ובאפשרותו לקבוע באילו עניינים יזדקק לעזרה עתידית ומה יהיו סמכויות מיופה כוחו.

 

ניתן לראות בכך כדרך לתכנן את העתיד ולהתבונן קדימה, מתוך הבנה של סיטואציות ותרחישים שונים שבהם לא תהיה אפשרות אחרת לפעול. ולכן המינוי מבוסס בדרך כלל על מערכת יחסים אישית קרובה שיש בה אמון חזק, לרוב בין בני משפחה או בעלי מקצוע מהימנים שהממנה סומך עליהם ומעניק להם ייפוי כוח מתמשך.

מי יכול לשמש כממנה?

אדם שמעוניין ליצור ייפוי כוח מתמשך מחויב להיות תושב ישראלי בגיר שגילו מעל 18 והוא איננו פסול דין. במילים פשוטות – רק אדם שמבחינה חוקית מסוגל להבין כראוי את משמעותו של ייפוי הכוח המתמשך, על כל השלכותיו, מטרותיו ותוצאותיו.

 

מי יכול לשמש כמיופה כוח?

מיופי כוח מחויבים גם הם להיות אנשים שגילם מעל 18, כאשר נאסר למנות תאגידים כמיופי כוח אלא רק אנשים פרטיים. בנוסף, אין למנות אדם כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים שונים (למעט במקרה מיוחד שבו כולם הם בני משפחתו) וזאת כדי למנוע ניצול לרעה, ניגודי עניינים והשפעה בלתי הוגנת.

מגבלה נוספת היא שאין למנות אדם שמספק לממנה שירותים כלשהם בתשלום כמיופה כוח, לרבות בעלי מקצוע כמו עורכי דין, רופאים, עובדים שיקומיים, סיעודיים, סוציאליים וכיוצ"ב – למעט כאשר אדם כזה מהווה קרוב משפחה של אותו ממנה.

ניתן למנות כמה מיופי כוח וגם מיופה כח חלופי

כדי ליצור ייפוי כוח מתמשך יש למנות לפחות מיופה כוח אחד, אך למעשה כמות מיופי הכוח האפשרית היא בלתי מוגבלת. אדם יכול להחליט האם יהיה מעוניין למנות אחראי לכל עניין או סוגיה וגם למנות גורם אחד שיטפל בכל אלו במרוכז.

 

מתי כדאי לפצל אתו המינוי כך שכל מיופה כוח יטפל רק בנושא ספציפי? למשל כאשר ברשותו של אותו אדם יש רכוש רב והוא מעדיף שאחיו ישמור על האינטרסים שלו בנושא, אך מצד שני הוא נתון לעניינים רפואיים מתפתחים שבמסגרתם הוא ירצה ששני ילדיו יקבלו החלטות מתאימות.

 

 התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

בשנת 2017 נכנס תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שהגדיל משמעותית את מרחב התמרון של ממנים לפעול למען עתידם בעודם כשרים וצלולים לחלוטין. חשוב להבין שייפוי כוח מתמשך הוא כלי עוצמתי ומלא כוח בידי אחרים ולכן חשוב תמיד לערוך אותו מול עורך דין מיומן ובקיא מאוד.

 

העוצמה המרכזית ביותר בייפוי כוח מתמשך היא שאין דרך לשנות או לתקן אותו מרגע שנחתם ולכן הדרך היחידה לבטל או לשנות אותו תהיה לכרוך אותו פעם נוספת – תהליך משפטי סבוך ומייגע שלא תמיד ניתן לבצע.

 

התיקון שהוכנס לחוק מבוסס על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כך שהוא מצר מאוד את דרכי הפעולה של מיופי הכוח כפי שיכלו לפעול עד כה, בעקבות שלילת הזכויות מאדם בעת מינוי אפוטרופוס שהייתה נהוגה בחקיקה הקודמת משנת 1962.

 

החקיקה הקודמת למעשה גרמה לכך שכשאדם מגיע לשעת כושר ומתגלה שהוא לא מסוגל עוד לקבל החלטות ולפעול בעניינים מסוימים, גם אם מדובר בתקופה מוגבלת, ייפוי הכוח שיצר היה מאבד את כוחו מפאת חוק השליחות. רק במקרים של הסמכה לצד שלישי ייפוי כוח מתמשך שמר על יעילותו, כמו למשל במקרים של תהליכי עסקאות נדל"ן ומקרקעין שמנוהלים מטעמו.

 

השינוי בגישה ובחקיקה התרחש בעקבות שינויים שהתרחשו גם במדינות אחרות, לפיהם אין להעביר את סמכויותיו של אדם בלתי כשר לאפוטרופוס כאשר יש ייפוי כוח מתמשך. את מסמך זה יצר כמובן אותו ממנה בעודו כשיר וכעת משמצבו לא מאפשר פעולות והחלטות אישיות ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף ואותו מיופה יוכל לפעול בשמו.

 

התיקון לחוק מאפשר הן עמידה אישית על זכויותיו וחירותו של כל אדם והן הקמת מנגנוני הגנה שימנעו ממנו להיות מנוצל על ידי אחרים שהיו מבקשים אולי לפגוע בו.

 

 מצבים שבהם כדאי לשקול ייפוי כוח מתמשך

כיום יותר ויותר אנשים רואים בייפוי הכוח המתמשך כמסמך שמקביל מבחינת משמעותו הרחבה לצוואה. הוא מספק מענה ליום שבו יזדקקו לאדם מטעמם שיקבל עבורם החלטות שקולות ושאפשר לסמוך עליו, כך שיפעל לטובתו האישית של הממנה ולזכויותיו.

 

ועם זאת, צריך לראות לטווח הרחוק מאוד ביצירת מסמך שכזה ולא רק עד קצה אובדן הכשירות האישית, אלא גם תקופה רחוקה שתתרחש ממנה והלאה. בסוגיות אלו יוכל עורך הדין לייעץ כיצד לפעול ולכוון לקבלת החלטות מושכלות בכל מובן רחב שעשוי להיות למסמך זה מבחינה עתידית. ההתייעצות תוכל לסייע גם להבנת ייפוי הכוח והשלכותיו מבחינת פקיעת תוקפו בהינתן מצבים מאוד מסוימים וגם להבנת מתודות הבחירה בממונה המתאים וסוג התנאים שיש להחיל בתוך המסמך. 

 

פיקוח והגנה על ממנה בעת הצורך

החוק מכיל הגנות שונות במצבים שבהם מיופה הכוח "משתחרר" מאמינותו או שכבר לא ניתן לסמוך עליו באופן טבעי שידאג לזכויות המלאות. למשל החוק מבהיר שכאשר ייפוי הכוח נערך בין בני זוג נשואים, במקרה של גירושין או פרידה ביניהם המינוי יבוטל.

 

כמו כן, מיופי כוח מתמנים בהסכמתם וחתימתם ולכן רשאים חוקית לפרוש מהמינוי בכל זמן ומועד שבו ירצו בכך. כמו כן, אם מיופה הכוח נקלע למצב שבו הוא לא יכול למלא את שליחותו (מפאת חוסר כשירותו האישית או במקרי מוות), כמובן שהחוק לא מטיל עליו או על מי מטעמו למלא את השליחות, אך זוהי הסיבה שמומלץ תמיד למנות יותר ממיופה כוח אחד. זהו מיופה כוח חלופי שייכנס לנעלי הקודם, אם וכאשר יהיה בכך צורך.

 

עניין נוסף הוא שניתן להורות למיופה הכוח להיות מחויב בחובת דיווח או התייעצות לגבי פעולות מסוימות או כל הפעולות.

 

 נקודות חשובות בבחירת מיופי הכח

הזכרנו את חשיבות האמינות והמהימנות של מיופי הכח, אך לרוב לא די בהם כדי למנות אדם כמיופה בסוגיות מסוימות. גם קרבת המגורים אמורה להילקח בחשבון, יחד עם מאפייני חיים נוספים של המיופה הפוטנציאלי כמו מצבו הבריאותי, גילו ונסיבותיו. ילדיו של אדם – אהובים ואמינים ככל שיהיו, לא יוכלו למלא את שליחותם כראוי אם הם למשל מתגוררים בחו"ל.

 

בנוסף רצוי לחשוב על מערכת היחסים הקיימת בין מיופי כוח שונים ולשקול האם בעת הצורך הם יוכלו להגיע להסכמות הדדיות. האם חברו ואיש סודו של הממנה שהוא אדם ירא שמיים יוכל להגיע להסכמות עם בת הזוג החילונית? לא תמיד ולא בכל סוגיה. לכן יש לקבוע מול עורך הדין מנגנוני הכרעה בין מיופי כוח, כך שבעת הצורך הם יופעלו וימנע מצב של הכרעה בבית משפט.

 

ככל שעניינים אצל הממנה הם מגוונים ומורכבים יותר, כך הוא נדרש לשיקולים עמוקים וממושכים יותר. עורך דין  יוסי גבע המוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך יוכל להשתמש בניסיונו המקצועי והידע שצבר כדי לספק תובנות וזוויות חשיבה למכלול השיקולים הרחב ולסייע לממנה להסדיר את האינטרסים העתידיים שלו בדרך הטובה ביותר עבורו.

לשיחת ייעוץ חינם

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם